Vad gör jag om jag inte kan spåra mitt paket?

Orsaken till detta kan vara att paketinformationen ännu inte har uppdaterats av kuriren. Din paket kommer bara att få sin första skanning av kuriren när det har nått destinationslandet efter att ha skickats från vårt lager i Danmark.
Observera att faktorer utanför vår kontroll - såsom leveransföretags förseningar och väderförhållanden - kan påverka leveranstiderna.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp